help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung (man lese: Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 20. Dezember 2012 zur Abänderung des Erlasses der Regierung vom 21. März 2002 zur Bezuschussung von Personal- und Funktionskosten in der Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen

Besluit van de Regering (lees: Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 20 december 2012 tot wijziging van het besluit van de Regering van 21 maart 2002 houdende subsidiëring van de personeels- en werkingskosten met betrekking tot de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de K.M.O.'s


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/12/2012
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/01/2013
Editie:2
Pagina:4801
Advies van de Raad van State 52357
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Art. 1 tot 4: 01/01/2013
Art. 5: 01/01/2014
Art. 6: 01/01/2018
Art. 7: 01/01/2019

Periode van geldigheid van 01/01/2013 tot ...