help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 27 december 2012 tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de « Belgische Technische Coöperatie » in de vorm van een vennootschap van publiek recht


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/12/2012
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/01/2013
Pagina:1334
Advies van de Raad van State 51681
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 25/01/2013 tot ...
Opmerkingen Parlementaire stukken (Senaat) niet vermeld in de bekendmaking