help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 december 2012 tot instelling van een financiering voor lokale kwaliteitsgroepen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/12/2012
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/12/2012
Editie:2
Pagina:87933
Advies van de Raad van State 51583
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Overgangsbepalingen: art. 7

Periode van geldigheid van 06/01/2013 tot ...