help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 ter uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/10/2012
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/12/2012
Editie:2
Pagina:78788
Advies van de Raad van State 52060
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2014
Art. 1, 3, 5, 7, 11, 13 en 44: 30/10/2012
Art. 15 tot 26: 01/01/2013

Overgangsbepalingen: art. 4, § 1, eerste lid, art. 8, eerste lid, en art. 12, § 1, eerste lid

Periode van geldigheid van 30/10/2012 tot ...