help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit (lees: besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) van 7 november 2012 houdende vaststelling van de stageprogramma's medische stralingsfysica voor radiotherapie, radiologie en nucleaire geneeskunde


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/11/2012
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/11/2012
Editie:3
Pagina:71495
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 03/12/2012 tot ...
Opmerkingen Sinds 01/01/2016 (datum van bekendmaking in het BS) worden de besluiten van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle niet meer opgenomen in de databank en worden ze niet langer bijgewerkt. Om deze besluiten en hun bijwerking te raadplegen, zie Justel of Jurion.

Jurion is een juridische databank die wordt beheerd door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatie?language=nl