help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 6 november 2012 betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2012


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/11/2012
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/11/2012
Editie:2
Pagina:69648
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: dag van bekendmaking

Uitwerking: referentiejaren 2011 en 2012: 01/01/2011

TT: 31/12/2013 kan worden beschouwd als de uiterste datum van buitenwerkingtreding.

Periode van geldigheid van 01/01/2011 tot 31/12/2013