help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 3 augustus 2012 houdende instemming met het Verdrag betreffende de computercriminaliteit, gedaan te Boedapest op 23 november 2001


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/08/2012
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/11/2012
Pagina:69092
Advies van de Raad van State 50192
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 01/12/2012 tot ...