help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2012 betreffende de bepaling van de patiëntbijdrage in de centra voor geestelijke gezondheidszorg


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/10/2012
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/11/2012
Editie:2
Pagina:67198
Advies van de Raad van State 51677
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/05/2013 ("op de eerste dag van de zesde maand die volgt op de maand waarin het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt")

Periode van geldigheid van 01/05/2013 tot ...