help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Waterwegen en Zeekanaal NV - Extern verzelfstandigd agentschap van publiek recht - Besluit van de gedelegeerd bestuurder van 10 oktober 2012 betreffende de wijziging van het besluit van de gedelegeerd bestuurder van 22.08.2006 betreffende de delegatie van bevoegdheden aan de algemeen directeur en de afdelingshoofden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/10/2012
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/10/2012
Pagina:65987
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10/10/2012

Periode van geldigheid van 10/10/2012 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.