help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Waterwegen en Zeekanaal NV - Extern verzelfstandigd agentschap van publiek recht - Besluit van de gedelegeerd bestuurder van 10 oktober 2012 betreffende de wijziging van het besluit van de gedelegeerd bestuurder van 22.08.2006 betreffende de delegatie van bevoegdheden aan de algemeen directeur en de afdelingshoofden


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 10/10/2012
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 29/10/2012
Page:65987
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 10/10/2012

Période de vigueur du 10/10/2012 au ...
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.