help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2012 tot wijziging van de prestatieregeling voor het studiegebied Bijzondere Educatieve Noden in het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010 betreffende de prestatieregeling en de vaststelling van het recht op een salaris in een ambt in de centra voor volwassenenonderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/09/2012
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/10/2012
Pagina:64156
Advies van de Raad van State 51712
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2012

Periode van geldigheid van 01/09/2012 tot ...
Opmerkingen Advies RvS: de aanhef vermeldt een onjuist nummer.