help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 september 2012 houdende diverse maatregelen betreffende de selectie van het Rijkspersoneel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/09/2012
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/10/2012
Editie:3
Pagina:62893
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 51342
Inwerkingtreding / Uitwerking 22/10/2012 ("tien dagen na zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad") met uitzondering van de bepalingen betreffende de vrijstellingen welke uitwerking hebben met ingang van 1 maart 2012 (art. 3, 4 en 7).Periode van geldigheid van 22/10/2012 tot ...