help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 220509 van 4 september 2012

"De Raad van State beveelt de schorsing van de tenuitvoerlegging van de artikelen 2 tot 5 en van de bijlagen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 houdende de bepaling van het aantal particuliere landelijke, regionale en locale radio-omroepen dat kan worden erkend en houdende de opstelling van het frequentieplan en de vaststelling van de frequentiepakketten en de frequenties die ter beschikking worden gesteld van de particuliere landelijke, regionale en locale radio-omroepen, in zoverre die bepalingen en bijlagen betrekking hebben op de volgende negen frequenties:
Lokaliteit Frequentie (MHz) Vermogen (watt)
Antwerpen 99,2 10.000
Bree 103,0 1000
Brussegem 95,6 1259
Brussel 102,8 1000
Brussel 103,4 10.000
Heuvelland (Wijtschate) 93,2 501
Poperinge 104,5 1000
Schoten 102,9 50.119
Tongeren 94,8 1000"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/09/2012
Nummer: 220509
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad Niet bekendgemaakt
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking "Niet meer in werking": begrijp nader dat deze schorsing opgeheven is bij arrest RvS nr. 241208 van 06/04/2018.