help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van een subsidie voor de facultatieve opdracht prioriteitenbeleid 2013-2016 voor de gesubsidieerde sportfederaties


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 07/09/2012
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 05/10/2012
Page:61080
  • 10/10/2012 (Avis rectificatif)
    De tweede bekendmaking in het BS 05/10/2012, blz. 61092 tot en met 61097, moet als van nul en generlei waarde beschouwd worden.
  • 05/10/2012 (Deuxième publication)
    Wijziging in bijlage 1 in vergelijking met eerste publicatie; geen bekendmaking van de vertaalde tekst.
Avis du Conseil d'Etat 51551
Entrée en vigueur / Effet 01/01/2013
Art. 7, 8, 9 en 17: 15/10/2012

Overgangsbepalingen: art. 17

Période de vigueur du 15/10/2012 au 30/09/2016