help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung (man lese: Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 4. September 2012 zur Abänderung des Erlasses der Regierung vom 27. Dezember 1996 zur Organisation des Ministeriums der Deutschsprachigen Gemeinschaft und zur Regelung der Anwerbung, der Laufbahn und der Besoldung der Beamten

Besluit van de Regering (lees: Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 4 september 2012 tot wijziging van het besluit van de Regering van 27 december 1996 houdende organisatie van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap en houdende regeling van de aanwerving, de loopbaan en de bezoldiging van de ambtenaren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/09/2012
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/10/2012
Editie:1
Pagina:60024
Advies van de Raad van State 51692
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1: 01/01/2012
Art. 2: 01/09/2011
Art. 3: 01/01/2013
Art. 4: 01/09/2011
Art. 5 tot 10: 01/01/2012
Art.11: 01/01/2013
Art.12: 01/01/2014
Art.13: 01/01/2015
Art.14: 01/01/2018
Art.15: 01/01/2019
Art.16: 01/01/2013

Periode van geldigheid van 01/09/2011 tot ...