help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 juli 2012 betreffende cosmetische producten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/07/2012
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/09/2012
Pagina:53813
Advies van de Raad van State 51482 + 50640
Inwerkingtreding / Uitwerking 11/07/2013

Overgangsbepalingen: art. 9, § 2, 2° en 3°

Periode van geldigheid van 11/07/2013 tot ...