help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

De deontologische code voor inspectieleden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/08/2012
Aard van de akte: Bijlage
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/08/2012
Editie:2
Pagina:53231
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld

Opmerkingen 1) Datum van de akte: de bekendgemaakte tekst bevat geen enkel element waardoor zijn datum kan bepaald worden. Bijgevolg wordt deze akte geacht te bestaan uiterlijk op de dag van zijn bekendmaking.

2) Deze tekst wordt onderverdeeld in "punten" (1., ...) en niet in artikelen. Voor de analyse worden de "punten" evenwel gelijkgesteld met artikelen.

Bijlage bij
Aard Datum    
BVR 20/07/2012