help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Bijzonder decreet van 13 juli 2012 houdende wijziging van het bijzonder decreet van 4 april 2003 houdende de deelname van gemeenschapsinstellingen aan de associaties in het hoger onderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/07/2012
Aard van de akte: Bijzonder decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/08/2012
Pagina:47025
Advies van de Raad van State 51409
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/2013

Periode van geldigheid van 01/10/2013 tot ...