help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/07/2012
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/08/2012
Pagina:46100
Advies van de Raad van State 51155
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2012 ("op de eerste dag van de maand na die waarin deze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad")
Art. 3: 01/10/2012 (KB 20/09/2012, BS 25/09/2012, p. 58900)
Art. 4 tot 8: 01/10/2012 (KB 20/09/2012, BS 25/09/2012, p. 58889)
Art. 10, 1°: 31/12/2011


Periode van geldigheid van 31/12/2011 tot ...