help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 17 februari 1992 tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 februari 1976 houdende vaststelling van de kosten van de verschillende toelatingen inzake bestrijdingsmiddelen voor niet-landbouwkundig gebruik, evenals de wijze van betaling daarvan


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/02/1992
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/03/1992
Pagina:5451
Advies van de Raad van State 21274 - 21437
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking