help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Ministerieel besluit van 21 april 2010 betreffende de wijziging van het ministerieel besluit van 29 oktober 2009 houdende nadere regels betreffende de subsidiëring van verenigingen waar armen het woord nemenChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 21/04/2010
Nature de l'acte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Par extrait ou mention
Date: 26/05/2010
Edition:2
Page:32057
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 01/01/2010

Période de vigueur du 01/01/2010 au 31/12/2012
Remarques Dit besluit werd enkel bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en werd opgenomen in de rubriek "Andere besluiten - Verlenging erkenningen"