help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 29 november 2011 houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van
24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap via
peterschapsprojecten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/11/2011
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/05/2012
Editie:2
Pagina:30274
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van ondertekening

Periode van geldigheid van 29/11/2011 tot ...