help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 15 januari 1992 tot aanwijzing van de ambtenaren van de Administratie Milieu, Natuur en Landinrichting van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur gelast met het toezicht op de naleving van de bepalingen van de artikelen 16 en 17 van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen alsmede van de regels vastgesteld in toepassing van artikel 18 van hetzelfde decreet


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/01/1992
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/03/1992
Pagina:5284
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking