help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Ministerieel besluit van 15 januari 1992 tot aanwijzing van de ambtenaren van de Administratie Milieu, Natuur en Landinrichting van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur gelast met het toezicht op de naleving van de bepalingen van de artikelen 16 en 17 van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen alsmede van de regels vastgesteld in toepassing van artikel 18 van hetzelfde decreet


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 15/01/1992
Nature de l'acte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 12/03/1992
Page:5284
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Dag van bekendmaking