help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Landmaatschappij van 29 maart 2012 houdende wijziging van het besluit van de gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Landmaatschappij van 28 november 2007 betreffende de delegatie van bevoegdheden aan de algemeen directeur, de afdelingshoofden en sommige ambtenaren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/03/2012
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/04/2012
Editie:2
Pagina:21243
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/2012

Periode van geldigheid van 01/04/2012 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.