help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 09/12/2011
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 17/04/2012
Edition:1
Page:23986
Avis du Conseil d'Etat 50451
Entrée en vigueur / Effet 01/01/2012
Art. 10: 01/01/2006

Temporeel toepassingsgebied: dit besluit is van toepassing op de aanvragen van individuele materiële bijstand die bij het agentschap worden ingediend na de datum van inwerkingtreding ervan. (art. 11, derde lid)

Overgangsbepalingen: art. 10

Période de vigueur du 01/01/2006 au ...