help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2012 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een vergoeding aan de multidisciplinaire teams van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap in het kader van het project "Simulatie Diagnose- en Indicatiestelling" dat wordt opgezet in de provinciale afdeling West-Vlaanderen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 20/01/2012
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 09/03/2012
Edition:2
Page:15078
Avis du Conseil d'Etat 50654
Entrée en vigueur / Effet 01/12/2011

TT

Période de vigueur du 01/12/2011 au 31/12/2012