help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2011 tot wijziging van bijlage I en bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en bijlage II bij het ministerieel besluit van 26 juli 2001 tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/12/2011
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/01/2012
Editie:2
Pagina:6078
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/2011
Art. 5 treedt in werking zodra het advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer werd verkregen en uiterlijk op 1 januari 2013. De diensten zullen op de hoogte gebracht worden van de datum van inwerkingtreding.

Periode van geldigheid van 01/07/2011 tot ...