help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 30 november 2011 tot toekenning van het Getuigschrift hoger secundair onderwijs aan de houders van het Kwalificatiegetuigschrift "Elektricien installateur-monteur specifiek voor het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie" en van het Getuigschrift "Aanvullende algemene opleiding met het oog op het bekomen van het getuigschrift dat overeenstemt met het getuigschrift van het hoger secundair onderwijs"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/11/2011
Aard van de akte: Arrêté ministériel de la Communauté française
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/01/2012
Editie:1
Pagina:1704
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2012

Periode van geldigheid van 01/01/2012 tot ...
Opmerkingen Cet acte dans Gallilex: http://www.gallilex.cfwb.be/fr/leg_res_01.php?ncda=37299