help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 8 januari 2012 houdende diverse bepalingen inzake energie en duurzame ontwikkeling


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/01/2012
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/01/2012
Editie:2
Pagina:908
Advies van de Raad van State 50653
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 4 en 5: 01/01/2011

Periode van geldigheid van 01/01/2011 tot ...
Opmerkingen Art. 4 en 5: niet geanalyseerd omdat de bekrachtigde besluiten niet in de databank werden opgenomen.