help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 23 december 2011 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/12/2011
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/12/2011
Editie:4
Pagina:81683
Advies van de Raad van State 50441 + 50470 +
50471 +
50472 +
50473 +
50474 +
50476 +
50477
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2012
Art. 4: 01/09/2012 met uitzondering van punt 1° en punt 2°: 01/09/2011 (opmerking: art. 4 bestaat enkel uit een 1° en 2°)
Art. 5: 01/01/2011
Art. 19: 01/09/2011
Art. 25: 01/09/2011
Art. 37: 01/01/2011
Art. 57: 01/01/2010
Art. 81: 01/04/2011

Periode van geldigheid van 01/01/2010 tot ...