help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen inzake justitie (II)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/12/2011
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/12/2011
Editie:4
Pagina:81669
Advies van de Raad van State 50649 pp + 50744 + 50743
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 2: 01/01/2012
Art. 4: 30/01/2012 ("de dag waarop de wet van 30 november 2011 tot wijziging van de wetgeving wat de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie betreft, in werking treedt")


Periode van geldigheid van 01/01/2012 tot ...