help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrêté ministériel du 18 octobre 2011 portant exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 relatif au programme communal d’actions en matière de logement


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/10/2011
Aard van de akte: Arrêté ministériel de la Région wallonne
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/12/2011
Pagina:71023
  • 07/12/2011 (Rechtzetting)
    Ajout de la mention du site web sur lequel l'annexe mentionnée à l'article 2 de l'AMRW 18/10/2011 peut être consultée.
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Jour de publication

Fin de vigueur: implicitement à la date de fin de vigueur du programme communal d'actions à établir pour la période 2012-2013

TT

Periode van geldigheid van 01/12/2011 tot 31/12/2013