help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 2 juli 1991 tot bepaling van de voorwaarden waaronder de financiële hulp van de Staat aan de gemeenten wordt toegekend voor de uitrusting van hun politiekorps


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/07/1991
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/09/1991
Pagina:19493
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking