help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 juni 2011 betreffende het innen van rechten en het toekennen van bedragen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/06/2011
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/10/2011
Pagina:61988
Advies van de Raad van State 29957
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 20: 01/01/1994

Periode van geldigheid van 01/01/1994 tot ...