help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 13 augustus 2011 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan

Citeertitel: "Salduz-wet"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/08/2011
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/09/2011
Pagina:56347
Advies van de Raad van State 49413
Inwerkingtreding / Uitwerking Te bepalen door de Koning en, uiterlijk, op 01/01/2012

Periode van geldigheid van 01/01/2012 tot ...