help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de administrateur-generaal van 12 juli 2011 tot subdelegatie van een aantal algemene en specifieke bevoegdheden aan de afdelingshoofden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/07/2011
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/07/2011
Pagina:43318
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/2011

Periode van geldigheid van 01/07/2011 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Art. 24 is slechts gedeeltelijk geanalyseerd omdat geen enkel spoor van de bekendmaking van het opgeheven besluit van de algemeen directeur van het Intern Verzelfstandigd Agentschap Ruimte en Erfgoed van 5 mei 2011 tot subdelegatie van sommige beslissingsbevoegdheden aan Karel Robijns, adjunct van de directeur bij het agentschap Ruimte en Erfgoed werd gevonden.