help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 8 oktober 1991 tot bepaling van de voorwaarden en modaliteiten tot toekenning van een bedrag bedoeld in artikel 14, § 1, derde lid, van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 1991 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van de Centra van tele-onthaal


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/10/1991
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/01/1992
Pagina:287
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1991