help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Ministerieel besluit van 8 oktober 1991 tot bepaling van de voorwaarden en modaliteiten tot toekenning van een bedrag bedoeld in artikel 14, § 1, derde lid, van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 1991 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van de Centra van tele-onthaal


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 08/10/1991
Nature de l'acte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 09/01/1992
Page:287
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 01/01/1991