help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 3 maart 2011 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 2 april 2010 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de coördinatie van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/03/2011
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/04/2011
Editie:2
Pagina:25207
Advies van de Raad van State 48076
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 26/04/2011 tot ...
Bijlage(n)
Aard Datum    
SAk 02/04/2010