help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 9. Dezember 2010 zur zweiten Anpassung des Dekrets vom 3. Dezember 2009 zur Festlegung des
Haushaltsplans der Einnahmen und des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplans der Deutschsprachigen
Gemeinschaft für das Haushaltsjahr 2010

Decreet van 9 december 2010 tot tweede wijziging van het decreet van 3 december 2009 houdende de begroting
van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het
begrotingsjaar 2010


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/12/2010
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/04/2011
Editie:2
Pagina:22285
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/01/2010

Uitwerking: begrotingsjaar 2010

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2010 tot 31/12/2010