help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 maart 2011 betreffende de omzetting van Richtlijn 2008/112/EG van 16 december 2008 tot wijziging van de Richtlijnen 76/768/EEG, 88/378/EEG en 1999/13/EG van de Raad en de Richtlijnen 2000/53/EG, 2002/96/EG en 2004/42/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde ze aan te passen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/03/2011
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/03/2011
Editie:2
Pagina:16967
Advies van de Raad van State 48812
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 2, § 1: 01/12/2010
Art. 2, § 2: 01/06/2015
Art. 3: 28/03/2011
Art. 4, §1: 01/12/2010
Art. 4, §2, §4 en §5: 01/06/2015
Art. 4, §3: 28/03/2011
Art. 5 en 6: 28/03/2011
Art. 7, §1: 01/12/2010
Art. 7, §2, §4 en §5: 01/06/2015
Art. 7, §3: 28/03/2011
Art. 8 en 9: 28/03/2011
Art. 10, §1: 01/12/2010
Art. 10, §2, §4 en §5: 01/06/2015
Art. 10, §3: 28/03/2011
Art. 11 en 12: 28/03/2011
Art. 13, §1: 01/12/2010
Art. 13, §2, §4 en §5: 01/06/2015
Art. 13, §3: 28/03/2011
Art. 14 en 15: 28/03/2011
Art. 16, §1: 01/12/2010
Art. 16, §2, §4 en §5: 01/06/2015
Art. 16, §3: 28/03/2011
Art. 17 en 18: 28/03/2011
Art. 19, §1: 01/12/2010
Art. 19, §2, §4 en §5: 01/06/2015
Art. 19, §3: 28/03/2011
Art. 20 en 21: 28/03/2011
Art. 22, §1: 01/12/2010
Art. 22, §2, §4 en §5: 01/06/2015
Art. 22, §3: 28/03/2011
Art. 23 en 24: 28/03/2011
Art. 25, §1: 01/12/2010
Art. 25, §2, §4 en §5: 01/06/2015
Art. 25, §3: 28/03/2011
Art. 26 en 27: 28/03/2011
Art. 28, §1: 01/12/2010
Art. 28, §2, §4 en §5: 01/06/2015
Art. 28, §3: 28/03/2011
Art. 29: 28/03/2011
Art. 30, §1: 01/12/2010
Art. 30, §2: 01/06/2015
Art. 31, 32 en 33: 28/03/2011
Art. 34, §1: 01/12/2010
Art. 34, §§ 2 en 4: 01/06/2015
Art. 34, § 3: 28/03/2011
Art. 35: 28/03/2011
Art. 36, §1: 01/12/2010
Art. 36, §2 en §4: 01/06/2015
Art. 36, §3: 28/03/2011
Art. 37: 28/03/2011
Art. 38, §1: 01/12/2010
Art. 38, §2 en §4: 01/06/2015
Art. 38, §3: 28/03/2011
Art. 39 en 40: 28/03/2011
Art. 41, §1: 01/12/2010
Art. 41, §2 en §4: 01/06/2015
Art. 41, §3: 28/03/2011
Art. 42: 28/03/2011
Art. 43, §1: 01/12/2010
Art. 43, §2 en §4: 01/06/2015
Art. 43, §3: 28/03/2011
Art. 44: 28/03/2011
Art. 45: 01/12/2010
Art. 46 en 47: 28/03/2011

Periode van geldigheid van 01/12/2010 tot ...