help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Reglement van 14 september 2009 tot wijziging van het reglement van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie van 19 februari 2005 tot bepaling van bestuursbeginselen die van toepassing zijn bij de besluitvorming inzake accreditatie en toets nieuwe opleiding ten aanzien van hogeronderwijsopleidingen in de Vlaamse Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 14/09/2009
Nature de l'acte: Règlement: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 15/02/2011
Edition:1
Page:11347
Entrée en vigueur / Effet 01/09/2009

Période de vigueur du 01/09/2009 au 12/05/2013
Annexé à
Nature Date    
DVO 23/12/2010