help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 4 februari 2011 tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2003 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 maart 2003 tot vaststelling van de beheersregels van de Restauratie- en Hoteldienst van Defensie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/02/2011
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/02/2011
Editie:1
Pagina:11343
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/2011

Periode van geldigheid van 01/04/2011 tot ...