help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 januari 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2008 houdende hervorming van de loopbanen van de personeelsleden van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/01/2011
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/02/2011
Pagina:9861
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/2004 ("uitwerking op dezelfde datum als het koninklijk besluit van 9 mei 2008 houdende hervorming van de loopbanen van de personeelsleden van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven")

Bepalingen over de inschaling in niveau D : 01/01/2002;
Bepalingen over de inschaling in niveau C : 01/06/2002 ;
Bepalingen over de inschaling in niveau B : 01/10/2002.

Periode van geldigheid van 01/01/2002 tot ...