help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/02/2011
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/02/2011
Editie:2
Pagina:9648
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 2 tot 11 (hoofdstuk I): TT: oorspronkelijk, van 01/02/2011 tot 31/03/2011 (art. 12); daarna, achtereenvolgens verlengd tot 31/05/2011 (KB 28/03/2011 - uitvoeringsbesluit, art. 1) en 31/12/2011 (wijziging van art. 12).

Art. 13 tot 19 (hoofdstuk II): TT: oorspronkelijk, "toepassing op de opzeggingen die werden ter kennis gebracht tussen 1 februari 2011 en 31 maart 2011" (art. 20); daarna, achtereenvolgens verlengd tot 31/05/2011 (KB 28/03/2011 - uitvoeringsbesluit, art. 1) en 31/12/2011 (wijziging van art. 20).

Art. 21 tot 32: oorspronkelijk, in werking tot 30/04/2011 (uiterste datum afgeleid uit art. 25, §1, 1ste lid); daarna werd deze uiterste datum verlengd tot 30/06/2011 (impliciet gevolg van KB 28/03/2011 - uitvoeringsbesluit, art. 1). Naar aanleiding van de wijziging van art. 25 bij art. 7 van W 12/04/2011, lijkt de uiterste datum niet meer te bestaan.

Art. 33 tot 37: oorspronkelijk van 01/01/2011 tot 01/01/2013 (lees: 31/12/2012) ("op voorwaarde dat een Interprofessioneel akkoord wordt ondertekend voor de jaren 2011-2012 en dit Akkoord wordt neergelegd op de Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg") (art. 38); de W 12/04/2011 heft de voornoemde voorwaarde op en vermeldt uitdrukkelijk de datum van 31/12/2012.


Periode van geldigheid van 01/01/2011 tot ...