help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit (lees: besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) van 6 december 2010 - Aanpassing van de bedragen van de retributies vermeld in de bijlagen bij het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling jaar 2011


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/12/2010
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/12/2010
Editie:2
Pagina:78182
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2011 (datum afgeleid uit art. 4, eerste lid, laatste zin, van het KB 27/10/2009; deze bepaling stelt dat "De aldus aangepaste bedragen worden afgerond op de euro en zijn van toepassing vanaf 1 januari van het daarop volgende jaar")

Periode van geldigheid van 01/01/2011 tot ...
Opmerkingen Deze tekst lijkt zonder normative aard. Hij werd enkel opgenomen als voorbeeld in de databank. Toekomstige teksten die identiek zijn aan deze tekst zullen dus niet worden opgenomen.

Bovendien worden vanaf 01/01/2016 de besluiten van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle niet meer opgenomen in de databank en worden ze niet langer bijgewerkt, behalve wanneer deze besluiten een opgenomen koninklijk of ministerieel besluit wijzigen. Voor het consulteren van recentere besluiten van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle of van de wijzigingen aangebracht aan bestaande besluiten, raadpleegt u de website van Justel of de juridische databank "Jurion" die door het betrokken agentschap zelf wordt beheerd (http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatie?language=nl ).