help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 oktober 2010 houdende de vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas en het maatregelenprogramma voor Vlaanderen, overeenkomstig artikelen 33 en 64 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/10/2010
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/01/2011
Editie:1
Pagina:576
Advies van de Raad van State 48610
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 21/01/2011 tot ...
Opmerkingen Behalve het voorliggend besluit dat als voorbeeld werd genomen, zijn andere besluiten van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas evenals maatregelenprogramma's bij dergelijke stroomgebiedbeheerplannen niet opgenomen in de databank.