help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 22 december 2010 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/12/2010
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/12/2010
Editie:2
Pagina:83058
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/01/2011

Buitenwerkingtreding: 01/01/2012 met uitzondering van de artikelen 10, 11, 13, 30 en 31

Periode van geldigheid van 01/01/2011 tot 31/12/2012