help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren voor de diensten voor logistieke hulp voor het jaar 2010


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/11/2010
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/12/2010
Pagina:81640
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2010

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2010 tot 31/12/2010